Wernisaż wystawy Kontrapostu “Kolejdoskop” (Retrospektywa Kontrapostu)

0 Comments

W dniu 15 marca 2023 roku odbył się wernisaż wystawy pod tytułem „KOLEJDOSKOP” grupy plastycznej „ Kontrapost”. Wystawę zorganizowano w sali Słonecznej Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawiono łącznie 30 prac.

Otwarcia wystawy dokonał Leopold Kolbiarz w asyście kierowniczki grupy Heleny Lebieckiej.

W wystąpieniu wprowadzającym Leopold Kolbiarz powiedział, że tematem wystawy jest retrospekcja, ale można odnieść go również do introspekcji, gdyż autorzy prac plastycznych dokonali takiego wyboru obrazów aby dały one okazję do porównania efektów osiąganych na starcie edukacji plastycznej ze stanem obecnie prezentowanych umiejętności. Można też przyjąć, że autorzy prezentowanych obrazów indywidualnie przeprowadzili introspekcję, bo była to okazja do zadumy nad indywidualnymi zmianami w emocjach twórczych, Zdaniem Pana Leopolda ta ocena powinna wypaść pozytywnie, chyba tak właśnie było.

Grupa plastyczna Kontrapost jest najstarszą wśród grup plastycznych ZUTW, dlatego zainteresowanie pracą tego zespołu jest stosunkowo duże.

30 obrazów dziś wystawionych jest małą cząstką prac, które wykonano na przestrzeni prawie 30 lat działalności. Dużą ich część kierowano na cele charytatywne, promocyjne, okazjonalne aukcje itp.

Od początku istnienia grupy animatorem jej prac jest dydaktyk sztuki, artysta i społecznik – Leopold Kolbiarz. Powodzenie twórcze, dobre relacje w środowisku senioralnym jest dowodem na trafność decyzji o jej utworzeniu, celowość działania i skuteczność artystyczną.

Gratulacje złożyli kierownicy innych grup plastycznych, działających w ZUTW a Mirosława Sokołowska również w imieniu ZOK-u i grupy plastycznej” Babie Lato”.

Oprawy fotograficznej uroczystości wraz z dokumentacją wystawionych obrazów dokonała Krystyna Filmanowicz, a oprawą filmową zajął się Kazimierz Błaszyński.

Jadwiga Kopij

Zdjęcia: K.Filmanowicz
Fotografie obrazów: zdj. K.Filmanowicz
Zdjęcia: E.Subocz