FORUM-MIEJSCE SENIORA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

0 Comments

16 marca 2023r. słuchacze ZUTW wzięli udział w debacie na Forum Seniora, które w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego zorganizował Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, przy współudziale Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, na zakończenie obchodów Dnia Statystyki Polskiej. TYDZIEŃ STATYSTYCZNY jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym. Dzisiejsze spotkanie poświęcono lubuskim seniorom, a jego tytuł to “Miejsce seniora w społeczności lokalnej w kontekście wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2021”. Idąc na to spotkanie na pewno wszyscy się zastanawiali nad wynikami i wnioskami po ostatnim spisie powszechnym, jaka jest przyszłość obecnych i przyszłych seniorów w Polsce, jaka w naszym województwie?

Po otwarciu FORUM i powitaniu gości przez dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Romana Fedaka, sytuację demograficzną naszego województwa wg wyników NSP 2021 przedstawiła Iwona Goździcka z Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych. Społeczeństwo polskie się starzeje, a najbardziej niepokojący jest fakt, że przy znacznym wzroście osób starszych zbyt mało jest ciągle osób młodszych.Trwający proces starzenia się ludności Polski będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności i wyjazdem z Polski ludzi młodych. Nie inaczej jest w województwie lubuskim, które słuchaczy ZUTW interesowało najbardziej. Liczba seniorów, od poprzedniego spisu powszechnego z roku 2011 wzrosła o połowę i ciągle więcej jest kobiet. Spadła też znacznie liczba ludności w naszym województwie, aż w 63 gminach. W niektórych gminach, co piąta osoba ma więcej niż 65 lat. Zarówno dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, jak i p. Iwona Goździcka podkreślali, że sytuacja demograficzna w województwie lubuskim jest trudna i w najbliższych latach seniorzy, oraz powołane do opieki instytucje, będą się musiały zmierzyć z wieloma poważnymi wyzwaniami.

Fenomen Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku czyli Eliksir przemian – takimi słowami zabrała głos w debacie prezes naszego uniwersytetu Zofia Banaszak, dodając, że eliksir nie tylko przemian, ale też szczęścia, radości życia dla wielu słuchaczy, studentów ZUTW. O fenomenie uniwersytetu dla seniorów w Zielonej Górze, mieście średniej wielkości, może świadczyć blisko tysięczna liczba słuchaczy – podkreśliła prezes Z. Banaszak. Działania uniwersyteckie mają wpływ na jakość życia seniorów, na intelektualną ich aktywność i poczucie przynależności do zbiorowości. Ale jakość życia, to – jak mówiła p. prezes – nie tylko byt w sensie fizycznym, ale także możliwość wzbogacenia ducha, umysłu, możliwość kształcenia, a także twórczość i kreatywność. O czym są przekonani słuchacze ZUTW, którzy często podkreślają, że ten uniwersytet jest ich drugim domem. Po obdarowaniu organizatorów wydaną z okazji 30-lecia monografią ZUTW – “Trzy dekady działalności, trzy dekady rozwoju” Zofia Banaszak do prezentacji tego, czym zajmuje się ZUTW zaprosiła dr hab. Grażynę Miłkowską.

Dr hab. Grażyna Miłkowska w bardzo ciekawy, często humorystyczny sposób w wielkim skrócie przedstawiła działalność ZUTW, opisaną też w monografii, która dzięki niej powstała. Stwierdziła między innymi, że Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku, to uniwersytet niezwykłych ludzi. Ludzi, których określiła ciekawskimi, poszukiwaczami, pasjonatami, hedonistami, poliglotami… Omówiła uniwersyteckie funkcje i to, co jego słuchacze osiągają, uczestnicząc w proponowanych zajęciach. Wyjaśniła dlaczego ZUTW to ELIKSIR przemian dla seniorów: E-energia, L- logika, I-inspiracje, K-kreatywność, S-spełnienie, I- innowacje, R-radość.

Nowe podejście do polityki społecznej województwa, w tym prowadzonej wobec osób starszych przedstawił na Forum Seniorów Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zapewniał, że władze województwa zdają sobie sprawę z wyzwań związanych z sytuacją demograficzną regionu i starzeniem się Lubuszan. Mówił o konieczności zmian w Domach Pomocy Społecznej i aktywizacji seniorów. O społecznym lekarstwie na lepszą starość i poprawie jakości życia w starzejącym się społeczeństwie mówiła dr hab. Beata Trzop z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głos zabierali jeszcze Małgorzata Jaskulska reprezentująca RONDO – Chrześcijańską Fundacją Rozwoju Osobistego. Jej propozycja Domu Sąsiedzkiego dla seniora spotkała się z dużym zainteresowaniem, co można było zauważyć w dyskusji. Kolejną ciekawą propozycję Opieki Wytchnieniowej oraz Asystenta Osobistego Osoby z Niepełnosprawnością jako formy wsparcia dla opiekunów osób starszych przedstawił Piotr Frołowicz ze Spółdzielni Socjalnej “Grupa Alivio Spn.s”.

Po debacie był czas na pytania i odpowiedzi. Wywiązała się ciekawa dyskusja, bo tematy przedstawione na Forum dotyczyły ważnych dla seniorów spraw i zainteresowały wszystkich obecnych.

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek
Zawiera reklamy