Plener fotograficzny klubu FotoX pt. „Królewska Wschowa”.

0 Comments

Plener fotograficzny „Królewska Wschowa”
Członkowie Klubu fotograficznego FotoX zainteresowani historią Wschowy od 1136 roku oraz zabytkami pamiętającymi czasy Królestwa Polskiego, 24.03.2023 r. udali się pociągiem na plener fotograficzny do tego miasta. Historia mówi, że Wschowę w granice Polski włączył król Kazimierz III Wielki w XIV wieku. Miasto uczynił grodem królewskim i obdarował licznymi przywilejami. Wschowa stała się nieoficjalną stolicą Polski i tutaj król poślubił ks. Jadwigę Żagańską.
Następni królowie również rezydowali we Wschowie m.in. August II Mocny, August III, Władysław Jagiełło, jego syn, Kazimierz Jagiellończyk i wnuk Zygmunt Stary.
We Wschowie odbywały się obrady senatu, król podpisywał dokumenty i przyjmował poselstwa. Działała mennica, w której wybijano wschowskie denary. W okresie Królestwa Polskiego Wschowa była znaczącym ośrodkiem gospodarczym – uważano ją za jedno z siedmiu najbogatszych miast Królestwa. W 1737 roku we Wschowie został podpisany ze stolicą apostolską konkordat dotyczący
polskich opactw.
Podążając szlakiem historii i zabytków plener rozpoczęto od fotografowania dobrze utrzymanych potężnych murów obronnych okalających większość starego grodu. Za murami znajdują się perełki Placu Farnego. Udaliśmy się do filii Muzeum Ziemi Wschowskiej, która znajduje się w budynku Kolegium Jezuickiego. Przewodnik oprowadzał nas po jego komnatach informując o znajdujących się eksponatach i opowiadając królewskie historie.
Główną budowlą Placu Farnego jest rzymskokatolicki kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Wniebowzięcia NMP z 1726 r. W tym kościele brał ślub król Kazimierz z ks. Jadwigą Żagańską. Ponieważ udostępniono nam wejście do kościoła to mieliśmy
możliwość fotografować jego piękne barokowo-gotyckie wnętrze. Nieopodal znajdował się historyczny mostek z rzeźbą lwa trzymającego kartusz z herbem Wschowy z datą „1733”.
Z Placu Farnego udaliśmy się na rynek z pięknym ratuszem w stylu neoromańskim. W ratuszu zwiedziliśmy zabytkową salę posiedzeń byłego senatu gdzie m.in. August III przyjmował poselstwo tureckie – obecnie jest to sala ślubów. Następnym celem było zwiedzenie zamku na Placu Zamkowym (pełniącego teraz funkcję hotelowo-gastronomiczną) i historycznych kamieniczek, z których w jednej mieści się Muzeum Ziemi Wschowskiej.
Wąskimi uliczkami podążyliśmy do zwiedzenia ewangelickiego kościoła z 1629 r. p.w. Żłobka Pana Jezusa – dawnego zboru ewangelickiego – ze względu jednak na fakt, że jest nieczynny i zamknięty mogliśmy fotografować go tylko na zewnątrz. Po drodze znaleźliśmy kawiarenkę i zrobiliśmy sobie przerwę na kawę i ciastko. Plener zakończyliśmy udając się do „perełki wschowskich zabytków” – Zespołu Klasztornego franciszkanów z klasztorem z 1629 roku i kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1639 r. z przepięknym barokowo-gotyckim wnętrzem. Kościół zrobił na nas ogromne wrażenie. Jest naprawdę wspaniały i bogaty.
Plener był bardzo udany ponieważ pogoda dopisała, mogliśmy dużo zwiedzić i więcej zapoznać się z historią Wschowy.. Szkoda tylko, że w tym czasie nie było czynne lapidarium . No cóż trzeba jeszcze raz pojechać.
W załączeniu zdjęcia z pleneru.

                                           Krystyna Jaworska

Zdjęcia: K. Jaworska
Zdjęcia: K. Błaszyński
Zdjęcia: Z. Stępka
Zdjęcia: I. Bulczyńska