Plener fotograficzny klubu FotoX w Żaganiu

0 Comments

Plener Fotograficzny w Żaganiu w dniu 21.04.2023 r.
Miasto Żagań zostało założone w drugiej połowie XII wieku przez księcia Bolesława Kędzierzawego jako gród i strażnica przy przeprawie przez rzekę Bóbr. Do końca XIII wieku Żagań należał do Księstwa Głogowskiego potem utworzono samodzielne Księstwo Żagańskie którego siedzibą został Żagań.
Żagań słynie z wojska, obozu jenieckiego Stalag Luft III i wielu innych zabytków o bardzo bogatej historii. Zwiedzanie Zespołu Poaugustiańskiego wraz z biblioteką przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Pałacu Książęcego w Żaganiu
stanowiły najważniejszy cel naszego pleneru.
Za przyzwoleniem przewodników w obu obiektach mogliśmy „zarejestrować” zabytkowe wnętrza zarówno biblioteki, kościoła z pięknym ołtarzem i rzeźbami byłych ojców kościoła a także pięknych sal pałacu i maszkaronów nad jego oknami. Na rozwój Żagania bardzo duży wpływ mieli kanonicy regularni św. Augustyna, którzy przybyli do Żagania w 1284 roku i rozpoczęli budowę swojego opactwa. Z czasem opactwo stało się najważniejszym ośrodkiem naukowym, duchowym i materialnym dla Żagania. Uniwersytecki poziom tej edukacji potwierdza unikatowa barokowa biblioteka klasztorna słynąca z niezwykle zasobnego księgozbioru i globusów. W księgozbiorze biblioteki znajduje się m.in. fragment biblii z VIII wieku oraz pozycje z okresu XVII do XIX wieku. Biblioteka mieści się w dawnym klasztorze opactwa przy kościele p.w. Wniebowzięcia NMP, a jej wnętrze słynie ze znakomitej akustyki dzięki specjalnie ukształtowanemu sklepieniu tzw. szeptanemu. Dzieło, które stworzyli kanonicy jest nadbobrzańskim klejnotem i stanowi obecnie jedno z najcenniejszych pomników historii. Za sprawą Lobkoviców w 1686 r. powstał nowy barokowy pałac (na miejscu piastowskiego zamku z przełomu XIII i XIV wieku, którego kształt dotrwał do obecnych czasów. Pod koniec XVIII wieku za czasów panowania rodu Talleyrandów z Kurlandii przypadł „złoty wiek” Żagania z imponującymi inwestycjami w architekturę i sztukę. Za sprawą Doroty de Talleyrand – Perigord, księżnej de Dino (1844 – 1862), nastąpił ponowny rozkwit miejscowego pałacu i Żagania. Powstał przepiękny kompleks parków, szpital, szkoła i kościół p.w. św. Krzyża, w którym księżna została pochowana.
Pałac Książęcy w Żaganiu to jedna z najokazalszych budowli barokowych w Polsce – obecnie pełni funkcje kulturalne i publiczne jako Żagański Pałac Kultury.
Przechodząc ulicami Żagania zwiedziliśmy również Starówkę – zachowane mury miejskie, rynek z ratuszem, pomnik astronoma i matematyka Johanesa Keplera, zabytkowe budynki przy ul. Warszawskiej i Placu Słowiańskim oraz Pomnik Niedźwiedzia Wojtka. Mieliśmy także okazję obejrzeć uhonorowanie aspiranta Teodora Fabisiaka zamordowanego strzałem w tył głowy przez NKWD wiosną 1940 roku oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, które odbywało się na Placu Generała Maczka.
Zwiedzanie zakończyliśmy spacerkiem do dworca PKP, który także stanowi obiekt historyczny z 1913 roku. Plener był ciekawy i udany bo dopisała piękna pogoda..
Zdjęcia w załączeniu.
Krystyna Jaworska

Zdjęcia: K. Jaworska
Zdjęcia: K. Błaszyński
Zdjęcia: Z. Stępka
Zdjęcia: B. Piecharków