10 lecie Klubu Filozofii „Cogito”

0 Comments

W poniedziałek 15 maja 2023r, w sali Pro Libris Cafe-WiMBP, członkowie Klubu Filozoficznego „Cogito” ZUTW świętowali dziesięciolecie istnienia klubu. Uroczystość rozpoczął Jerzy Lewandowski od serdecznego powitania członków klubu oraz zaproszonych gości, w tym dyrektora biblioteki pana Andrzeja Bucka, prezesa zarządu ZUTW panią Zofię Banaszak i opiekuna naukowego, dr. Pawła Walczaka.

Następnie Edward Ciupiał wystąpił z mini esejem pt. “Na cholerę mi ta filozofia”, który wzbudził wiele emocji i ożywione dyskusje. Dorota Bartwińska kontynuowała prowadzenie spotkania. Marzena Tomczak odczytała kilka miniatur filozoficznych, które skłoniły uczestników do refleksji i zgłębiania sensów życia.

W kolejnej części programu Elżbieta Zalewska zaprezentowała wiersze filozoficzne, a Monika Wnęk zagrała jednocześnie na lirze kryształowej, co wprowadziło wszystkich w atmosferę kontemplacji i zadumy. Bogdan Springer, z kolei, zaprezentował kilka swoich piosenek filozoficznych, które poruszyły zarówno serca, jak i umysły słuchaczy.

Marek Kurzawa podzielił się swoimi wspomnieniami o Sokratesie, przybliżając życie i filozofię tego wielkiego myśliciela. Jerzy i Marek zaserwowali również humorystyczne spojrzenie na filozofię, co wzbudziło salwę śmiechu i poprawiło nastrój wszystkich uczestników.

Na zakończenie wydarzenia nie mogło zabraknąć wspólnego spożywania wielkiego tortu, który symbolicznie upamiętniał dziesięć lat działalności Klubu „Cogito” ZUTW. Uroczystość była nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad filozofią, jej znaczeniem w życiu codziennym oraz integracji między członkami klubu.

To niezapomniane wydarzenie na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników, którzy cieszyli się z okazji do dzielenia się swoją pasją do filozofii oraz tworzenia inspirującej atmosfery.

Spisał Marek Kurzawa
…………………………………………………..

Marzena Tomczak, nieprzytomnie zestresowana wystąpieniem, zapoznała obecnych z książką pt „Rok z filozofami”, która zawiera daty od 1 stycznia do 31 grudnia z przypisaną myślą wybranego filozofa m.in. Platona, Marka Aureliusza, księdza Tischnera, H.Arendt.
Na dzień świętowania – 15 maja – dołączona jest taka myśl:
„ Nadzieja jest tym dla duszy, czym oddech dla żywego organizmu” napisał Gabriel Marcel, Homo viator. „Wstęp do metafizyki nadziei”. Marzena zaprezentowała się również jako nowa fanka filozofii Stoicyzmu, która oparta jest na przekonaniu, że wszyscy ludzie mogą rozwijać się i żyć szczęśliwie w każdej sytuacji.

……………………….
Podziękowanie KOLEŻANKOM I KOLEGOM
Jestem w Klubie filozofii od początku. Przyszłam tu z pewną nieśmiałością ponieważ nigdy nie miałam styczności z tą nauką więc nie wiedziałam czy to ma sens. Uczestnictwo tu wymaga wysiłku. ….Kiedyś nasz kolega Edward rzucił zdanie – można rzec filozoficzne:„ po cholerę mi ta filozofia”. „
Były w naszej grupie także osoby rezygnujące.
Lat 9 ciekawie wprowadzała nas w tę wiedzę pani doktor Agnieszka Szczap…teraz z przyjemnością słuchamy pana doktora Pawła Walczaka….
Dziś wiem ,że to ogromna , wszechstronna wiedza pozwalająca zrozumieć mechanizmy rządzące światem. Inteligencja wiedzy pozwala na osiągnięcie pewnej równowagi psychicznej w każdym wieku.
Jako uczestniczka zajęć od początku
chciałabym powiedzieć, że jesteśmy zgranym ciekawym Klubem złożonym z osób z różnym bagażem doświadczeń, wykształceniem, , zainteresowaniami , temperamentem….
Każdy z nas stara się włączać w dyskusje, pomysły oraz w różne prace organizacyjne, ale myślę ,że wszyscy uczestnicy zajęć dziękujemy za starania Jurka Lewandowskiego, Barbary Czarneckiej, Marka Kurzawy. Muzycznie upięknia nam czas Bogdan Springer. Wystroje różnych okazjonalnych spotkań przygotowuje z artyzmem Marzenka Tomczak,a Wojtek Dudziak dodaje słodki akcent, Edward Ciupiał dociera do ciekawych osób organizując wykłady, spotkania, dyskusje. …
Klub filozoficzny jest takim naszym miejscem gdzie jakby to powiedział profesor ksiądz Andrzej Draguła „ możemy minąć się pięknie nawzajem”. 

Halina Maszner
……………………………….

Zdjęcia: Bolesław Polarczyk