INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

0 Comments

Każda inauguracja nowego roku akademickiego na Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest szczególnym momentem dla jego słuchaczy. To święto seniorów, którzy w swoim senioralnym życiu postanowili stawić czoła nowym wyzwaniom. Nigdy nie jest na nic za późno, trzeba tylko dać sobie szansę. Zielonogórscy seniorzy znajdują tę szansę w wyżej wspomnianym uniwersytecie, który 10.10.2023 zainaugurował 32. rok działalności. Do auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, wypełnionej słuchaczami senioralnej uczelni, przyszły również dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 38 w Zielonej Górze – grupa starszaków „Delfinki” wraz z nauczycielkami Anną Gratunik i Kamilą Madej. Budowanie międzypokoleniowych relacji jest bardzo ważne dla jednych i drugich. Liczną grupę stanowili też znamienici goście, zawsze życzliwi uniwersytetowi, bardzo pomocni i z nim współpracujący.

Momentem uroczystym na każdej inauguracji roku akademickiego jest wprowadzenie sztandaru przez naszych słuchaczy. W tym roku byli to: Zofia Biniewska–Dobrzyńska, Bożenna Strączyńska i Jan Łuczak. W auli zabrzmiał Hymn Państwowy, a zaraz po nim Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru ZUTW – “MODERATO” pod dyr. Jakuba Gościniaka. Obecni w auli włączyli się do śpiewu, a przedszkolaki wykonaniem hymnu zaskoczyły wszystkich. Dzieci złożyły seniorom piękne życzenia, za które podziękowała p. prezes Zofia Banaszak.

Powitanie gości było kolejnym punktem programu inauguracji, a ich lista okazała się imponująca. I tak, p. prezes serdecznie, w imieniu Zarządu i słuchaczy, przywitała: Anitę Kucharską-Dziedzic – posłankę na sejm RP, Katarzynę Osos – posłankę na sejm RP, Waldemara Sługockiego – posła na Sejm RP, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietę Annę Polak, Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, prezesa Zarządu Miejskiej Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Sikorę, Monikę Jakubowską z Urzędu Miasta Zielona Góra, która zatrudniona jest na stanowisku ds. nadzoru i współpracy z organizacjami pozarządowymi, prof. dr hab. Magdalenę Graczyk – członka Rady Programowej ZUTW, dra. n.med. Bartosza Kudlińskiego ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola  Marcinkowskiego w Zielonej Górze – dzisiejszego wykładowcę, Jarosława Sieradzkiego – wiceprezesa ds. finansowych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego, profesora Sztuk Muzycznych Czesława Grabowskiego – przewodniczącego Zielonogórskiej Rady Seniorów, członka Rady Programowej ZUTW , Żanetę Cierach – z-cę dyr. WiMB, Agatę Miedzińską – dyrektora Zielonogórskiego Ośrodka Kultury  – członka Rady Programowej ZUTW, dr Krystynę Walińską – kier. Centrum Przyrodniczego- członka Rady Programowej ZUTW, dra. Longina Dzieżyca – z-cę dyrektora Lubuskiego Muzeum Ziemi Lubuskiej, Pawła Janczaruka – członka Rady Programowej ZUTW – naszego wykładowcę, komendanta Miejskiego Policji Tadeusza Szudę, rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji Małgorzatę Barską, Karinę Szymańską –  kier. ds. Sportu i Marketingu z CRS w Zielonej Górze, Honoratę Musiał – kier. Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca z RCAK-u, Jacka Zatorskiego – dyrektora Oddziału ZUS w Zielonej Górze, Annę Sulima-Jagiełowicz – kierownika ds. Sportu i Promocji WOSiR w Drzonkowie, Ryszarda Błażyńskiego – prezesa Towarzystwa Miłośników Zielonej Góry WINNICA, Renatę Rogacewicz – dyr. „Rozśpiewanego Przedszkola” nr 34, Bartłomieja Borowca – koordynatora Wojewódzkiego Krajowej Izby Fizjoterapeutów, dr Natalię Rogaczewską – specjalistę fizjoterapii, Małgorzatę Pakuszyńską-Kołecką –  z-cę dyrektora – kierownika Hostelu  Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “PROMYK”, redaktora Leszka Kalinowskiego, dyrygenta chóru MODERATO Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jakuba Gościniaka wraz z chórzystami, naszych nauczycieli języków, zajęć ruchowych i innych słuchaczy ZUTW, szczególnie studentów I roku.

Bliskich nam przyjaciół z lubuskich utw: Głogowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Świebodzińskim Domu Kultury, Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Sulechowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Lubska. Przedstawicieli mediów – RADIA I TELEWIZJI i pracowników UZ obsługujących dzisiejszą uroczystość.

Głos kolejno zabierali: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezydent Miasta Janusz Kubicki, posłanka na Sejm Anita Kucharską–Dziedzic, posłanka na Sejm Katarzyna Osos, poseł a na Sejm– Waldemar Sługocki. Wszyscy bardzo mocno podkreślali duże znaczenie ZUTW dla zielonogórskich seniorów, wyrażali podziw dla jego działalności, ogromu różnorodnych propozycji. Piękne bukiety kwiatów i listy składane przez gości na ręce p. prezes ZUTW były wyrazem uznania i podziękowania za ogrom pracy, żeby uniwersytet spełniał oczekiwania zapisanych do niego seniorów.

Marszałek Elżbieta, Anna Polak zapewniła, że spora część środków finansowych jest przeznaczona dla seniorów i na zadania programowe utw, bo senior ma się czuć bezpiecznie i być zauważony. Ciepło też wspomniała swojego tatę, który ciągle, mimo sędziwego wieku, jest aktywny. Janusz Kubicki – prezydent miasta, uznał za zaszczyt bycie z seniorami, podejmującymi tak piękne inicjatywy. Obdarował panią prezes kolejnym elementem stroju rektorskiego – gronostajową peleryną, a kilka aktywnych słuchaczek – Helenę Haczkowską, Teresę Błaszyńską, Elżbietę Subocz i Janinę Hładczuk medalami Zasłużony dla Zielonej Góry.  Posłanka Katarzyna Osos powiedziała, że słuchacze ZUTW potwierdzają hasło “Oby nam się ciągle chciało chcieć” i podkreśliła, że bycie aktywnym, to sens prawdziwego życia w każdym wieku. Na pytanie znajomej, po co się zapisać do utw, odpowiedziała: “bo tam pomalują twój świat na kolorowo”. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic ciepło wspomniała swoją babcię, która jej powtarzała “„ucz się, bo mogą ci zabrać wszystko, ale nie zabiorą ci tego, co wiesz i przeczytałaś”. W każdym wieku warto się uczyć i być ciekawym świata, a w ZUTW seniorzy mają tę możliwość na wyciągnięcie ręki.

O otwarcie roku akademickiego 2023/2024 prezes Zofia Banaszak poprosiła prorektor ds. Jakości Kształcenia UZ prof. dr. hab. Magdalenę Graczyk. Dokonała otwarcia słowami: QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT! (OBY BYŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMYŚLNIE!) „Życie co jakiś czas podaruje Ci cudowną chwilę. Naciesz się nią”

Za nami i przed nami rok pełen wyzwań, emocji oraz wiedzy – głos zabrała dr hab. Grażyna Miłkowska, członek Zarządu ZUTW. która przedstawiła ubiegłoroczne dokonania uniwersytetu. Nie tylko o nich mówiła, przygotowała też ciekawą prezentację, co pozwoliło wszystkim na zgłębienie tematu i wspomnienia. W swoim wystąpieniu wspomniała o wydanej monografii na XXX-lecie ZUTW. Omówiła poszczególne kluby, grupy, zespoły działające w uniwersytecie, dbałość o sprawność fizyczną, o nauce języków, wycieczkach, wczasach…. Podkreśliła działalność słuchaczy na rzecz miasta, jak np. sadzenie lasu, występy w Domach Pomocy Społecznej… Wymieniła ubiegłoroczne wystawy klubów artystycznych, koncerty chóru, zespołów śpiewaczych i tanecznych…

Wszyscy uczcili minutą ciszy tych słuchaczy, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku akademickim. To zawsze bardzo smutny i emocjonalny moment.

Ślubowanie pod kierunkiem dr hab. Grażyny Miłkowskiej złożyli słuchacze I roku: My, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze ślubujemy uroczyście przestrzegać przyjętego statutu naszego uniwersytetu, doskonalić naszą wiedzę i umiejętności dla poprawy samopoczucia oraz podniesienia jakości życia. Dołożymy wszelkich starań, aby czas przeznaczony na studia spędzić czynnie, radośnie i pożytecznie. Po tych słowach chór “MODERATO” wykonał utwór Breve regnum.

Prezes Zofia Banaszak przeczytała list od słuchaczki I roku Krystyny Kotarskiej, która z przyczyn losowych nie mogła uczestniczyć w inauguracji, która m.in. napisała:… „Wychodząc z założenia, że „Nie rzeczywistość  sama, ale serce, z jakim do niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory” jak pisał Henryk Sienkiewicz…”oddaję serce wyjątkowej instytucji, a mój plan wypełnienia życia nowymi kształtami i kolorami ma realną szansę realizacji”…

Pierwszy w tym roku, inauguracyjny wykład wygłosił dr n. med. Bartosz Kudliński – anestezjolog kierujący Oddziałem Intensywnej Terapii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. W swoim wykładzie „Muzyka a zdrowie – zdrowa muzyka – melodie organizmu”, przekazał treści na odbiorców wpływające kojąco i refleksyjnie… bo, Muzyka budzi w serce pragnienie dobrych czynów /Pitagoras/, Muzyka starzeje się znacznie wolniej niż my lub w ogóle się nie starzeje. Wykład, który na długo zostanie w naszej pamięci  podparty był fragmentami znanych utworów i kompozytorów. Muzyka na pewno łagodzi obyczaje, ale zapobiega też depresji, polepsza pamięć, zmniejsza poczucie lęku, zwiększa chęć do aktywności… o tym zapewniał nas m.in. p. doktor w swoim wykładzie.

Na zakończenie inauguracji chór wykonał GAUDEAMUS IGITUR i ODĘ DO RADOŚCI – hymn Unii Europejskiej.

Delegacje z lubuskich utw i goście przybyli na uroczystość złożyły jeszcze na ręce p. prezes kwiaty z życzeniami.

Następnie wszyscy udali się do Zielonogórskiej Palmiarni, żeby przy torcie i kawie ufundowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego świętować rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego na ZUTW.

Komentarze:

Lubuskie.pl, Gazeta lubuska, Łącznik Zielonogórski

Odznaczenia

Relacje filmowo-fotograficzne

Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek
Zdjęcia: Bolesław Polarczyk
Zdjęcia: Bogumiła Hyla-Dąbek
Zdjęcia: Krzysztof Subocz

Film: Krzysztof Subocz

Listy gratulacyjne