“Na białej kartce” – spotkanie z poezją Wisławy Szymborskiej dla dorosłych

0 Comments

Kolejna premiera Teatru IMPRESJE zgromadziła miłośników poezji Wisławy Szymborskiej.
Spektakl w reżyserii Teresy Samulczyk zaprezentowano w Filii nr 5 WiMBP,  gdzie Pani Katarzyna Połczyńska
stworzyła wspaniałe warunki.
Muzycznie opracowała Monika Wnęk.
Wiersze interpretowały : Grażyna Balcer, Anna Kozłowska, Janina Kubiak, Teresa Samulczyk i Elżbieta Zalewska.

Opr. Teresa Samulczyk

Zdjęcia: Krystyna Filmanowicz