Spotkanie w Guben

0 Comments

W dniu 21 lutego 2024 r. przedstawicielki zarządu ZUTW: Elżbieta Józefowicz, Barbara Miller, Elżbieta Subocz i Bożenna Strączyńska uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym projektów realizowanych przez Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Euiroregionu w Guben. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Euroregionu, Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego BTU Cotbus-Senftenberg, Katolickiego Uniwersytetu Stosowanych Nauk Społecznych w Berlinie oraz Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz.

Prof. dr. Alexandra Retkowski omówiła założenia do projektu „Alterperimentale” (Peryferyjny Eksperyment Wiekowy) realizowanego w latach 2023-26. Celem projektu jest zbadanie innowacji społeczno-technicznych i eksperymentów społeczno-przestrzennych w celu poprawy jakości życia osób starszych w polsko-niemieckim regionie przygranicznym.

Na koniec spotkania przedstawicielka ZUTW Barbara Miller omówiła zakres i cele działalności naszego Stowarzyszenia. Informacje o naszym Uniwersytecie wzbudziły duże zainteresowanie strony niemieckiej i spowodowały ożywioną dyskusję.

Opr. Bożenna Strączyńska

Sdjęcia: Elżbieta Józefowicz