Konferencja “Przemoc wobec osób starszych”

0 Comments

Obowiązują zaproszenia do odbioru w siedzibie Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Al. Wojska Polskiego 9,

tel. (48) 727 018 099, 68 453 2651