APIS FUNDACJ A zaprosiła słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w projekcie pn. „Trzeci wiek w zdrowiu”. Więcej na ostatnich stronach programu .

APIS FUNDACJ A  zaprosiła słuchaczy  Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku    do udziału w projekcie  pn.   „Trzeci wiek  w zdrowiu”. Więcej na ostatnich stronach programu .
03 Wrzesień

Opis zajęć:

Udział w spotkaniu ma na celu podniesienie świadomości uczestników na temat prozdrowotnych walorów produktów pszczelich. Wydarzenie wpisane w obchody 30- lecia ZUTW.

Rodzaj zajęć:

udział w projekcie

Godzina:

9:30 - 13:00

Prowadzący:

Organizatorzy spotkania: Grzegorz Suchecki - Prezes Zarządu Apis Fundacja, Pszczelarnia Słodnik Marta Słodnik

Miejsce:

Zabór ul. Akacjowa 2D/6

Daty wydarzenia

  • 2021-09-03

APIS FUNDACJ A zaprosiła słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do udziału w projekcie pn. „Trzeci wiek w zdrowiu”. Więcej na ostatnich stronach programu .

0 Comments