KLUB KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY „ ClEKAWI ŚWIATA” Propozycja wyjazdu do Berlina do Muzeum Historii Naturalnej im. A. Humbolda.

KLUB KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY „ ClEKAWI ŚWIATA” Propozycja wyjazdu do Berlina do Muzeum Historii Naturalnej   im. A. Humbolda.

Opis zajęć:

W programie także: Wizyta na Placu Poczdamskim oraz przy mauzoleum – Pomnik Pomordowanych Żydów w Europie Zapisy: 02,07,09. 03. 2023 w godz. 10:00-12:00

Rodzaj zajęć:

wg inf. podczas zapisów

Godzina:

wginf:

Prowadzący:

Henryka Frankiewicz pilot - przewodnik kierownik Klubu słuchaczka ZUTW

Miejsce:

Zapisy w ZUTW.

Daty wydarzenia

  • 2023-03-28

KLUB KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNY „ ClEKAWI ŚWIATA” Propozycja wyjazdu do Berlina do Muzeum Historii Naturalnej im. A. Humbolda.

0 Comments