PAŹDZIERNIK W NORWIDZIE Konwersatorium bibliotekoznawcze – Postmigracyjny background i co z niego wynika.

PAŹDZIERNIK W NORWIDZIE Konwersatorium bibliotekoznawcze  – Postmigracyjny background i co z niego wynika.
26 Październik

Opis zajęć:

Rewolty tożsamościowe dzieci późnych przesiedleńców w prozie faktograficznej Emilii Smechowski, My, super imigranci (2018 )

Rodzaj zajęć:

konserwatorium

Godzina:

10:00

Prowadzący:

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Miejsce:

WiMBP Sala wy kładowa im. dra Grzegorza Chmielewskiego (II piętro), al. Wojska Polskiego 9

Daty wydarzenia

  • 2022-10-26

PAŹDZIERNIK W NORWIDZIE Konwersatorium bibliotekoznawcze – Postmigracyjny background i co z niego wynika.

0 Comments