Warsztat Edukacyjny Techniki negocjacji I sprzedaży. Techniki dobrej komunik a cji, budowania dobrej relacji, umiejętność pr o wadzenia rozmowy, o d krywania potrzeb, zarz ą dzania własnym czasem, układania planów na przyszłość.

Warsztat Edukacyjny   Techniki negocjacji  I sprzedaży. Techniki dobrej komunik a cji, budowania dobrej relacji, umiejętność  pr o wadzenia rozmowy, o d krywania potrzeb, zarz ą dzania własnym czasem, układania planów na przyszłość.
07 Kwiecień

Opis zajęć:

Warsztaty edukacyjne w ramach proje k tu Lubuskiego  Centrum Aktywności Kobiet „LCAK” prow a dzonego przez Lubuskie  Centrum Rozwoju  Przedsiębiorczości  WARSZTATY ED U KACYJNE

Rodzaj zajęć:

warsztaty edukacyjne

Godzina:

11:00 - 15:00

Prowadzący:

Agnieszka Gajewska

Miejsce:

ZUTW Sala Słoneczna

Daty wydarzenia

  • 2022-04-07

Warsztat Edukacyjny Techniki negocjacji I sprzedaży. Techniki dobrej komunik a cji, budowania dobrej relacji, umiejętność pr o wadzenia rozmowy, o d krywania potrzeb, zarz ą dzania własnym czasem, układania planów na przyszłość.

0 Comments