WYSTAWA FOTOGRAFII Klubu „FOTOOKO” pt. "Przyroda Zielonej Góry i Cottbus" oraz „ Przyroda Zielonej Góry”. Wystawę można zwiedzać w małych grupach po uprzednim uzgodnieniu z kuratorem wystawy lub p. z-cą dyr. „Promyk”.

WYSTAWA FOTOGRAFII Klubu „FOTOOKO” pt.  "Przyroda Zielonej Góry  i Cottbus" oraz  „ Przyroda Zielonej Góry”. Wystawę można zwiedzać w małych grupach po uprzednim uzgodnieniu z kuratorem wystawy lub p. z-cą dyr. „Promyk”.

Rodzaj zajęć:

wystawa fotografii

Godzina:

pouprzednimzgłoszeniu

Prowadzący:

Miejsce:

Daty wydarzenia

  • 2022-08-01

WYSTAWA FOTOGRAFII Klubu „FOTOOKO” pt. "Przyroda Zielonej Góry i Cottbus" oraz „ Przyroda Zielonej Góry”. Wystawę można zwiedzać w małych grupach po uprzednim uzgodnieniu z kuratorem wystawy lub p. z-cą dyr. „Promyk”.

0 Comments