ZOK ZAPRASZA Nastrajamy na święta ON – LINE Start wydarzenia: 5 grudnia 2020. FB ZOK – https://www.facebook.com/ZielonogorskiOsrodekKultury FB PW – https://www.facebook.com/cnkplanetariumwenus FB CP – https://www.facebook.com/cnkcentrumprzyrodnicze FB PAŁAC – https://www.facebook.com/Palac-w-Starym-Kisielinie-filia-Zielonogorskiego-Osrodka-Kultury-105694294564930

ZOK ZAPRASZA Nastrajamy na święta ON – LINE Start wydarzenia:   5 grudnia 2020. FB ZOK – https://www.facebook.com/ZielonogorskiOsrodekKultury FB PW – https://www.facebook.com/cnkplanetariumwenus FB CP – https://www.facebook.com/cnkcentrumprzyrodnicze FB PAŁAC – https://www.facebook.com/Palac-w-Starym-Kisielinie-filia-Zielonogorskiego-Osrodka-Kultury-105694294564930

Opis zajęć:

Zielono-górski Ośrodek Kultury wraz ze wszyst-kimi swoimi filiami zaprasza do aktyw-nego przygoto-wywania i oczekiwa-nia na Święta Bożego Naro-dzenia.

Rodzaj zajęć:

„ Nastrajamy na święta”

Godzina:

wginformacjinafb

Prowadzący:

Przez cały grudzień odbędą się warsztaty, czytanki dla dzieci, przedstawienia teatralne czy koncerty, oczywiście w wersji online. Niektóre z nich będą transmitowane na żywo, na naszych kanałach YouTube czy profilach Facebook. Są to zarówno działania dla dzieci jak i dla dorosłych.

Miejsce:

Zielonogórski Ośrodek Kultury

Daty wydarzenia

  • 2020-12-05

ZOK ZAPRASZA Nastrajamy na święta ON – LINE Start wydarzenia: 5 grudnia 2020. FB ZOK – https://www.facebook.com/ZielonogorskiOsrodekKultury FB PW – https://www.facebook.com/cnkplanetariumwenus FB CP – https://www.facebook.com/cnkcentrumprzyrodnicze FB PAŁAC – https://www.facebook.com/Palac-w-Starym-Kisielinie-filia-Zielonogorskiego-Osrodka-Kultury-105694294564930

0 Comments