SPACERUJĄC PO ZIELONEJ GÓRZE

0 Comments

6 pażdziernika grupa plastyczna „ Pastele „ pokazała kolejną wystawę 50-ciu obrazów Zielonej Góry.

Otwarcia wystawy dokonałą pani Prezes ZUTW Zofia Banaszak wraz z artystką plastyk Katarzyną

Filipowicz-Burchart prowadzącą „Pastele”. Prace przedstawiają obiekty,detale pokazywane niezbyt często.Obrazy wykonane są różnymi technikami : pastele,olej,akryl,akwarela. Licznie zebrani goście w miły sposób oceniali pokazane prace ,były gratulacje,kwiaty i życzenia dalszych sukcesów.

Zapraszamy do oglądania wystawy do końca października 2016r.

Maria Bronczak

Zdjęcia:

Maria Bronczak

Marta Bajorek-Irzykowska

Lucyna Charydczak