Wystawa fotograficzna “7 Przegląd Fotografii”

0 Comments

 
14 maja 2019 Klub Fotograficzny “Fotooko” 
zorganizował wystawę fotograficzną “7. Przegląd Fotografii”, która odbyła się w Sali Klubowej ZUTW.  Otwarcia wystawy dokonało kierownictwo Klubu: Ewa Kwaśniewicz i Roman Grobarski. Jej kuratorem został Krzysztof Subocz, który podjął się niełatwego zadania. Należało z ogromnej liczby zdjęć poplenerowych wybrać te najciekawsze i najlepiej obrazujące temat poszczególnych przedsięwzięć. Sądząc po oklaskach, wybór fotografii był właściwy i jak skromnie dodał kurator wystawy, największą pracę wykonali autorzy tych zdjęć i im przede wszystkim  należy się aplauz.

Następnie głos zabrała pani prezes Zofia Banaszak, która wyraziła swoją radość i uznanie, patrząc na artystyczny dorobek Klubu “Fotooko” i pogratulowała twórczej działalności jego członkom. Z kolei Bolesław Polarczyk podkreślił wagę tej właśnie wystawy jako najważniejszej, bo podsumowującej całoroczną pracę 2018 roku.

Zainteresowanie oglądających wystawę i ich pozytywne opinie dały dużo satysfakcji jej twórcom i autorom zdjęć. Kierownictwo podziękowało wszystkim, którzy swym zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego zorganizowania klubowego przedsięwzięcia, a szczególnie Beacie Wołyniec i Wandzie Maciejewskiej. Na koniec warto dodać, że smak i aromat ciasta cynamonowego, które własnoręcznie upiekła Ewa Kwaśniewicz, niebezpiecznie konkurowało z wrażeniami estetycznymi odbiorców wystawy “7. Przegląd Fotografii”!
                                            opr. Małgorzata Turzańska

Zdjęcia: Andrzej Kozak & Roman Grobarski