ZAGUBIONA DUSZA OLGI TOKARCZUK

0 Comments

12 lutego 2020 w Klubie zorganizowaliśmy spotkanie dotyczące Olgi Tokarczuk, która w 2019 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. To najważniejsza na świecie nagroda literacka.

Olga Tokarczuk jest autorką wielu książek, tłumaczonych na wiele języków, m.innymi: Księgi Jakubowe. Dom dzienny, dom nocny. Gra na wielu bębenkach. Bieguni. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Opowiadania bizarne.

Gdy Olga Tokarczuk 7 grudnia 2019 roku wygłosiła / po polsku/ w Sztokholmie mowę noblowską. Uczestnicy, komentatorzy, czytelnicy nie kryli zachwytu.

Cyt ….żyjemy w świecie natłoku informacji sprzecznych ze sobą, wzajemnie się wykluczających, walczących na kły i pazury. Nasi przodkowie wierzyli, że dostęp do wiedzy przyniesie ludziom nie tylko szczęście, dobrobyt, zdrowie i bogactwo, ale stworzy społeczeństwo równe i sprawiedliwe…….”

Na spotkaniu w Klubie Oksymoron było 40 osób, świadczy to o potrzebie rozmów o literaturze. /nie sposób sobie wyobrazić braku klubu literackiego na uniwersytecie/.

Literatura to SŁOWO. …zacytuję fragment z artykułu „Sprawcza moc słów” profesora Marcina Króla

…”To słowa stają się czynami, rodzą konflikty i podziały, a mają przecież sprawczą moc czynienia dobra…” /…/Nie jest wszystko jedno co się mówi, jak się mówi, kiedy się mówi, po co i jakie będą tego skutki /…/„Mein Kampf” to także były tylko słowa, w dodatku nieczytane, bo książka fatalnie się sprzedawała, ale gdyby ją czytano, to wszystkiego na temat zamiarów Hitlera można było się dowiedzieć.”…

Spotkanie było jakby pod hasłem najmniejszej książki noblistki „Zagubiona dusza”. …Był sobie raz pewien człowiek ,który bardzo dużo i bardzo szybko pracował i już dawno zostawił swoją duszę gdzieś daleko za sobą. Bez duszy żyło mu się nawet dobrze…”… aż …itd. ….

Spotkanie przerodziło się w ciekawą, gorącą, ważną dyskusję o różnych książkach Olgi Tokarczuk, na wartości w nich zawarte – co pozwala obecnym mieć pogląd i zadecydować którą najpierw przeczytać.

Organizująca spotkanie Halina Maszner

PS. Artykuł profesora Marcina Króla „Sprawcza moc słów”

Naturalnie” Magazyn ludzi zdrowo myślących./WWW.naturalnie.com.pl/

Zdjęcia: Ewa Kwaśniewicz