Regionalne Forum UTW Województwa Wielkopolskiego w Zamku w Rydzynie

0 Comments

Na zaproszenie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie, w dniach 20 i 21 października br. dwie nasze słuchaczki Teresa Błaszyńska i Maria Wróblewska, brały udział w Regionalnym Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Wielkopolskiego.
Spotkanie, które było współfinansowane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z Programu Aktywni+, w ramach zadania „Chcemy żyć aktywnie”, odbywało się w przepięknym Zamku w Rydzynie koło Leszna.
W pierwszym dniu Prezes Stowarzyszenia UTW w Lesznie Maria Zielony oficjalnie otworzyła Forum, przywitała zgromadzonych gości i przedstawiła program dwudniowego spotkania. Jako myśl przewodnią Regionalnego Forum UTW przedstawiła słowami ”Satysfakcjonujące życie przez całe życie”. Spotkanie było poświęcone zdefiniowaniu potrzeb ludzi starszych i takim działaniom, które pozwolą uaktywnić te osoby, a poprzez to poprawić ich jakość i radość życia.
Zgodnie z programem Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i Wicestarosta Powiatu Leszczyńskiego Maciej Wiśniewski zabrali głos i przedstawili jaką rolę odgrywają uniwersytety w życiu osób starszych, mieszkańców całego regionu. Poruszony był też temat polityki senioralnej  z okazji  Europejskiego Dnia Seniora.
Politykę Senioralną samorządu województwa Wielkopolskiego omówili przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  z Poznania. Poprzez pisanie projektów pozyskują środki na rehabilitację zaspokajają  w ten sposób potrzeby osób starszych.
Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku prawnik Daniel Jachimowicz przedstawił rolę i znaczenie UTW w działaniu na rzecz osób starszych. Zwrócił uwagę na to, że źródłem pozyskiwania zewnętrznych środków są projekty.
W spotkaniu Leszczyńskiego UTW udział wzięły delegacje UTW z Leszna, Głogowa , Gniezna, Gostynia, Krzemieniewa, Międzychodu, Ostrowa Wlkp., Rawicza, Tarnowa Podgórnego, Wolsztyna, Wschowy i Zielonej Góry. Każdy z uniwersytetów przedstawił w skrócie swoje dokonania i nad czym obecnie pracuje.
Po serii wykładów udaliśmy się do przepięknej Sali Balowej w Zamku, gdzie wysłuchaliśmy koncertu fortepianowego w wykonaniu ucznia szkoły muzycznej Jakuba Chwastyniaka. Muzyka w tak pięknej scenerii wprowadziła w doskonały nastrój i przywołała wiele wspomnień.
Wieczorem, po kolacji dyrektor Zamku Zbigniew Szukalski, oprowadził nas po salach zamkowych, opowiedział o historii obiektu.
Zamek w Rydzynie zbudowany został w końcu XVII wieku na murach zamku gotyckiego z pierwszych lat XV wieku, wzniesionego dla Jana z Czerniny. Obecna budowla – zamek barokowy – jest dziełem Włochów osiadłych w Polsce, Józefa Szymona Bellottiego i Pompeo Ferrariego. Pierwszymi jego właścicielami byli Leszczyńscy. Kolejnymi właścicielami była rodzina Sułkowskich.  Wraz z parkiem i przyległymi terenami zamek stanowił najbardziej okazałą rezydencję magnacką w Wielkopolsce.
Kolejny dzień to blok programowy – Rehabilitacja i sport w życiu osób starszych. Dr Arleta Loga z Akademii Nauk Stosowanych, przedstawiła wykład „Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”. W swoim wykładzie poruszyła tematy związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem chorobom cywilizacyjnym. Utrzymanie sprawności osób starszych w każdym wieku wiąże się z regularnym treningiem fizycznym bez względu na wiek,  jak i sposobem odżywiania.
Podczas Forum, uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami w swojej pracy.

Opr. Teresa Błaszyńska

Zdjęcia: T.Błaszyńska