Klub Filozofii „Cogito” ZUTW

0 Comments

Klub Filozofii „Cogito” ZUTW prowadzony przez doktora nauk filozoficznych panią Agnieszkę Szczap
10 grudnia 2018  miał spotkanie na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Filozofii z dr. hab. Piotrem Bylicą prof. UZ.
Tytuł wykładu:
”Clive”a S. Lewisa – argumenty z „natury”  i natury  przeciwko  naturalizmowi.

„Przez naturalizm rozumiemy (…) taki system, w którym istnieje jedynie wzajemnie powiązany zespół zjawisk zwanych naturą. (…) gdyby to twierdzenie było prawdą, wszystko przy założeniu dostatecznej wiedzy dałoby się (…) wyjaśnić jako konieczny produkt systemu’ (Clive S. Lewis, Cuda. Rozważania wstępne, przeł. Krzysztof Puławski, Media Rodzina, Poznań 2010, s. 24).”..
‘(…) racjonalność [człowieka] stanowi wyłom w naturze, co wskazuje na to, że istnieje coś poza nią samą’ (Lewis, Cuda…, s. 50)
Wysłuchaliśmy z ogromną  uwagą ciekawego wykładu prowadzonego  w sposób zachęcający słuchaczy do dyskusji.  Dziękując  pani doktor Agnieszce  za zorganizowanie  spotkanie  z profesorem Piotrem Bylicą  mamy nadzieję na następne  takie spotkania.
W imieniu Klubu” Cogito” – Jerzy  Lewandowski, Barbara Czarnecka i Halina Maszner.

                                                                             Spisała Halina Maszner


Zdjęcia: Bogdan Jan Springer