MITY JAKO FILOZOFIA WIECZYSTA

0 Comments

„Niemal od zarania dziejów ludzkości – towarzyszy człowiekowi wiara w niewidzialną lecz potężniejszą od doczesnej rzeczywistość , która ma wpływ na ludzki los. Z tej wiary zrodziły się mity , czyli fabularnie ukształtowane wierzenia o bogach , bohaterach oraz innych istotach i siłach nadprzyrodzonych”….

Tak rozpoczęła, swój wykład zaproszona przez Klub

pani doktor Danuta Wierzchołowska.

W skupieniu słuchaliśmy jak te specyficzne opowieści pozwalają zadumać się nad nieprzewidywalnością losu, tajemniczą nieuchronnością zjawisk.

Pani doktor powiedziała „ Filozofia wieczysta głosi ,że wszystko co wydarza się na tym świecie , wszystko co tu słyszymy i oglądamy ma swój odpowiednik w dziedzinie boskiej, bogatszej,, silniejszej i trwalszej niż nasza.”

Z przyjemnością wysłuchaliśmy przykładów, objaśnień i przesłań wynikających z niektórych mitów uświadamiając jak ważną rolę spełniają..

Nawiązałabym to do fragmentu mowy noblowskiej z grudnia 2020r Olgi Tokarczuk….

„ Dziś problem polega – zdaje się – na tym, że nie mamy jeszcze gotowych narracji nie tylko na przyszłość, ale nawet na konkretne “teraz”, na ultraszybkie przemiany dzisiejszego świata. Brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia, metafor, mitów i nowych baśni./…/Jednym słowem –brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie”. …

Bardzo dziękujemy pani Danucie Wierzchołowskiej, mamy nadzieję ,że jeszcze zrobi nam wykład na jakiś temat, wszak znamy bogactwo wiedzy, ponieważ 15 lat prowadziła na ZUTW niezwykle ciekawe seminaria z literatury.

Tomasz z Akwinu wybitny średniowieczny filozof w swoim wyznaniu powiedział „…Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości jakie posiadam…”

Po wykładzie nasz kolega Bogdan Jan Springer wykonał dwa utwory swojej kompozycji, z filozoficznym przesłaniem -poniżej fragment:

„Nie odliczaj czasu mijającego dnia,”

……. O zachodzie nie goń słońca.

Gdy już ono traci blask

Jutro znów będzie jasno

Tylko trochę przybyło ci lat

Oraz:

Jeśli przyjdzie mi kiedyś zapłacić.

Za to wszystko co w życiu się działo.

Zrobić bilans – za i przeciw

Choć zapłacić za wszystko się nie chciało………

Opr. Halina Maszner

Zdjęcia: Bogdan Jan Springer