Dla nowicjuszy

Szanowny Słuchaczu I roku ! Witamy Cię serdecznie w naszych progach. Jesteśmy stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Naszym podstawowym celem jest ustawiczne kształcenie ludzi starszych na poziomie akademickim. Stwarzamy warunki do poszerzania i aktualizacji wiedzy. Tworzymy nowy, pozytywny wizerunek człowieka w wieku emerytalnym, by był pełen twórczej inspiracji, aktywny i otwarty na wszelkie zmiany. … Kliknij w tytuł ...

Kontakt

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku Adres: Al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra Email: kontakt@utw.zgora.pl Tel./fax: +48 68 453 26 51 NIP: 929-131-63-84 Regon: 970397673   Numer rachunku bankowego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oddział w Zielonej Górzenr konta : 55 2030 0045 1110 0000 0256 3310   {phocamaps view=map|id=1}

Rozliczenie 1%

ROZLICZENIE WPŁYWÓW Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W KOLEJNYCH LATACH DO POBRANIA NIŻEJ. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz osób starszych nieprzerwanie od 1992 roku. Status Organizacji Pożytku Publicznego otrzymaliśmy w 2004 roku. KRS nr 0000013459 W KOLEJNYCH LATACH OTRZYMALIŚMY WPŁATY Z 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. ROK KWOTA 2004 … Kliknij w tytuł ...

Statystyki

Stan członków zwyczajnych w latach 1992-2018 Rok przyjęć Liczba przyjętych członków zwyczajnych Liczba członków zwyczajnych pozostałych z lat ubiegłych członków zwyczajnych razem Liczba skreślonych członków zwyczajnych w danym roku Liczba członków zwyczajnych na koniec roku ogółem 1992 102 – 102 – 102 1993 78 102 180 12 168 1994 70 168 238 15 223 1995 … Kliknij w tytuł ...

Partnerzy ZUTW

Uniwersytet Zielonogórski, ul. Podgórna 50 65-246 Zielona Góra www.uz.zgora.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul Armii Krajowej 51 66-100 Sulechów, www.pwsz.sulechow.pl Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra, www.zgora.pl/muzeum/ Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego, al. Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, http://www.teatr.zgora.pl/ Filharmonia Zielonogórska pl. Powstańców Wielkopolskich 10, 65-075 Zielona Góra www.zetozg.pl/filharmonia/ Wojewódzka … Kliknij w tytuł ...

Historia ZUTW

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli andragogów w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia, które od roku 1994 posiada status organizacji pożytku publicznego. Celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i … Kliknij w tytuł ...

Komisja rewizyjna

W SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ WCHODZĄ IRENA STÜRMERPRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ KRYSTYNA TANAŚ SEKRETARZ KOMISJI REWIZYJNEJ > EWA NOWAKCZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ